Yukarı Çık

Onam Formları

 Belge Bilgileri
Androloji Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi (TÜM BÖLÜMLER)
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Aydınlatılmış Onam Belgesi Sözleşme Örneği
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Anejakülasyon Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Anejakülasyon Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Endoskopik Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Endoskopik Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Açık Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Açık Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Cerrahi Yoldan Sperm Elde Etme Girişimleri (Mesa, Pesa, Tese, Tesa) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Cerrahi Yoldan Sperm Elde Etme Girişimleri (Mesa, Pesa, Tese, Tesa) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Doğumsal Penil Kurvatür Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Doğumsal Penil Kurvatür Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Erektil Disfonksiyon Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Erektil Disfonksiyon Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Epispadias Ve Mesane Boynu Onarımı Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Epispadias Ve Mesane Boynu Onarımı Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hidrosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hidrosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hipospadias Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hipospadias Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
İnmemiş Testis Tanısımedikal Tedavisi Ve Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
İnmemiş Testis Tanısı-Medikal Tedavisi Ve Ameliyatları Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penil Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penil Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penis Fraktürü Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penis Fraktürü Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Amacıyla Penis Asıcı Bağ Kesilmesi Ve Otolog Yağ Enjeksiyonu Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Amacıyla Penis Asıcı Bağ Kesilmesi Ve Otolog Yağ Enjeksiyonu Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Peyronie Hastalığı Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Peyronie Hastalığı Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Priapizm Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Priapizm Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Proksimal Obstrüktif İnfertilite Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Proksimal Obstrüktif İnfertilite Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Radikal Prostatektomi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Radikal Prostatektomi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Spermatosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Spermatosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Sünnet Cerrahi Girişimi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Sünnet Cerrahi Girişimi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Torsiyonu (Kendi Etrafında Dönmesi) Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Torsiyonu (Kendi Etrafında Dönmesi) Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Uretra Darlığı Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Uretra Darlığı Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Varikosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Varikosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bilateral Vazektomi Cerrahi Girişimi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Bilateral Vazektomi Cerrahi Girişimi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması (Eswt) Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması (Eswt) Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği

© 2019 Türk Androloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır
 
LookUs & Online Makale